Privacyverklaring

Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wie zijn we?

Arx Groep B2B B.V. bestaat uit de labels Partnerpete.com, MaandlastenManager, ProPropertyPartners en DeOpnameApp en is onderdeel van de Arx Groep Holding B.V. Via de diensten en/of producten van deze bedrijven worden persoonsgegevens verwerkt. Arx Groep Holding B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65441877 en is gesitueerd op de Leeuwenveldseweg 18, 1382LX in Weest. Arx Groep Holding B.V. (verder: ArxGroep) is verwerkingsverantwoordelijk voor het verzamelen en het gebruik van jouw persoonlijke data binnen ArxGroep zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van vastgoedprofessionals en potentiële klanten voor nutsdiensten. Met hulp van vastgoedprofessionals, zoals makelaars, ontzorgen wij mensen en organisaties bij het aansluiten van nutsdiensten.  Vastgoedprofessionals die onze diensten willen aanbieden aan hun klanten melden zich bij ons aan. Wij gebruiken deze gegevens om invulling te geven aan de afspraken en voor marketingdoeleinden. Wij bieden woningmarktprofessionals ook een Opname-app waarmee zij check-in check out formulieren kunnen aanmaken hun klanten kunnen aanbieden om ook nutsdiensten aan te sluiten. Ook hier verzamelen wij persoonsgegevens. 

Als een klant een via één van onze labels een nutsdienst afneemt dan verzamelen wij persoonsgegevens van de klant  voor het bemiddelen van het leveringscontract met een nutsbedrijf. Wij verzamelen ook gegevens wanneer iemand met ons in contact treedt (bijvoorbeeld via onze klantenservice), onze websites bezoekt of een vraag stelt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Woningmarktprofessional 

Van woningmarktprofessionals die diensten van de ArxGroep aanbiedt aan zijn of haar klanten verzamelen wij  zakelijke contactgegevens, adresgegevens, financiële gegevens, gebruiksgegevens van de app, contact- en verbruikshistorie. Bij het gebruik van de Opname app verwerken wij naam en e-mailadres en gebruikshistorie. 

Klanten voor nutsdiensten

Wij verzamelen onder andere persoonsgegevens bij het adviseren en bemiddelen van overeenkomsten tussen consumenten en nutsdiensten, zoals energie. Het gaat hierbij onder andere om: jouw (bedrijfs)naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, contactgegevens en bankrekeningnummer. En ook je huidige contractgegevens, verbruiksgegevens en aansluitgegevens. 

Wij verwerken ook de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt via de website, bijvoorbeeld wanneer je het contactformulier invult of je inschrijft op onze nieuwsbrief. Het gaat hierbij onder andere om: naam, telefoonnummer, en e-mailadres. In aanvulling op de persoonsgegevens die jij zelf aan ons verstrekt, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om ArxGroep te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt en interactiegegevens zoals IP-adres, surfgedrag op de websites, klikgedrag, locatiegegevens en cookie ID. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’. Als je meer wilt weten over cookies, lees dan onze cookieverklaring.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

Woningmarkprofessional

a. om uitvoering te geven aan de dienstverlening en de professional in staat te stellen om de diensten van de ArxGoep aan de klanten aan te bieden of de Opname-app te gebruiken

b. Als vastgoedprofessional krijg je toegang tot een persoonlijke inlog omgeving. Hier kun je leads aanmelden. Hiervoor verwerken wij jouw inloggegevens, eventuele wijzigingen die je in jouw gegevens doorvoert en andere gegevens die je ons in dit verband verstrekt.

c. Om een relatie aan te gaan en te onderhouden (CRM)

d. Het uitvoeren van een debiteuren en crediteuren controle

e. Voor marketingdoeleinden 

f. Het optimaliseren van de werking van online webpagina’s en de app;

g. Het verrichten van analyses ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie alsmede statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Klanten van nutsdiensten

h. Om te adviseren en te bemiddelen in nutscontracten

i. Om een relatie aan te gaan en te onderhouden (CRM)

j. Als klant van ArxGroep krijg je toegang tot je persoonlijke omgeving. Als je inlogt op jouw persoonlijke pagina, heb je op één plek een overzicht van alle producten en diensten die je via ArxGroep hebt afgesloten. Hiervoor verwerken wij jouw inloggegevens, eventuele wijzigingen die je in jouw gegevens doorvoert en andere gegevens die je ons in dit verband verstrekt.

k. Voor marketingdoeleinden 

l. Het optimaliseren van de werking van online webpagina’s en de app;

m. Het verrichten van analyses ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie alsmede statistische en wetenschappelijke doeleinden. 

n. Als je besluit een recensie te schrijven, kun je zelf kiezen of je jouw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze site voorwaarden voldoen niet te publiceren.

o. Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij jouw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

De wettelijke grondslagen voor het verwerken van deze gegevens zijn:  

– voor de uitvoering van een overeenkomst: denk hierbij aan de handelingen welke wij moeten uitvoeren om de aansluiting op het netwerk van de leverancier te kunnen realiseren;

– voldoen aan een wettelijke verplichting: denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht (voor de Belastingdienst) van facturen voor de periode van 7 jaar.  Maar ook   de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Zo moeten wij bijvoorbeeld een (nader) onderzoek instellen wanneer er sprake zou kunnen zijn van een ongebruikelijke transactie;

– op basis van ons gerechtvaardigd belang: denk hierbij aan fraudebestrijding, marketingactiviteiten of het verbeteren van onze dienstverlening;

– op basis van toestemming: denk hierbij aan het sturen van persoonlijke aanbiedingen (bijvoorbeeld door middel van onze nieuwsbrief).

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om:

– Je gegevens in te zien;

– Je gegevens te corrigeren;

– Je gegevens te verwijderen;

– Bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens;

– Overdracht van je gegevens;

– Verleende toestemming terug te trekken;

– Een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wil je één van je rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@propropertypartners.com.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je gegevens. Zo worden jouw gegevens bewaard op beveiligde servers. Waar nodig worden jouw gegevens versleuteld verzonden. Ook zorgen we ervoor dat onze medewerkers alleen toegang tot jouw gegevens hebben voor zover dat noodzakelijk is om hun functie uit te voeren.

Bewaartermijn van je gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Voor klanten die een nutsdienst via ArxGroep afnemen of hebben genomen geldt dat zij de eigen account kunne wissen in de ‘mijn omgeving’. Als een account langer dan twee jaar niet gebruikt is, verwijderen wij de account.

Verstrekking gegevens aan derden

ArxGroep verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ArxGroep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

ArxGroep verstrekt aan die bedrijven uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. ArxGroep verplicht de derden met wie ArxGroep persoonsgegevens deelt deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de betreffende dienstverlening of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De dienstverleners mogen ook uitsluitend op onze instructie handelen. 

Hoewel het uitgangspunt van ArxGroep is om bij voorkeur dienstverleners in te schakelen in landen binnen de EER waar een passend beschermingsniveau geldt, kunnen de dienstverleners die ArxGroep inschakelt over de hele wereld gevestigd zijn. Dit kan daarom doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet een vergelijkbaar beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als binnen de EER. Wij doen dit echter alleen als door deze derde een passend beschermings- en beveiligingsniveau kan worden geboden. Bijvoorbeeld omdat de doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt naar een land dat door de Europese Commissie op basis van een adequaatheidsbesluit is aangewezen als een land met een vergelijkbaar beschermingsniveau, of dat de derde gebruik kan maken van Binding Corporate Rules of door gebruik te maken van Standard Contractual Clauses.

Cookies

ArxGroep gebruikt cookies om de website te personaliseren en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn kleine (tekst) bestanden die met pagina’s van websites worden meegestuurd en worden opgeslagen op je computer of smartphone om een volgend bezoek aan onze site mogelijk te maken. Als je je browser instellingen zo hebt ingesteld dat de opslag van cookies wordt voorkomen, kun je mogelijk sommige van onze functies of diensten op de site niet gebruiken. Als je meer wilt weten over cookies, lees dan onze cookieverklaring.

Vragen?

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze verklaring, neem dan contact met ons op via info@propropertypartners.com.

Klachten

Wij helpen je graag indien je een klacht hebt over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

Veranderingen in de privacyverklaring

ArxGroep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Versie; 01022023 

Contact formulier

Neem contact met ons op via onderstaand formulier

Contact opnemen(Vereist)
Privacy(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

One Stop Shop

Maak kosteloos gebruik van al onze oplossingen

Regel nutsvoorzieningen voor je klant
Verdien hoge commissies
Ontzorg jouw klanten
Betrouwbaar advies voor je klant
Gratis inspectie app