Nieuw puntensysteem vanaf 1 januari 2024

Het puntensysteem waarmee de huur van een woning wordt vastgesteld, gaat op de schop. Er moeten veel meer woningen onder gaan vallen, zodat mensen met een middeninkomen gemakkelijker aan een betaalbare huurwoning kunnen komen. Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel hiertoe van minister De Jonge.

Het nieuwe systeem gaat op 1 januari 2024 van start en geldt alleen voor nieuwe huurcontracten. “Een betaalbare huurwoning is voor mensen met een middeninkomen steeds minder vanzelfsprekend. Door de enorme schaarste wordt de hoofdprijs gevraagd voor woningen die dat echt niet waard zijn”, aldus minister De Jonge.

Wat gaat er veranderen?

Het huidige puntensysteem biedt alleen bescherming aan huurders met lage inkomens. Sociale huurwoningen kunnen tot 142 punten krijgen. Het aantal punten hangt onder meer af van het aantal vierkante meters. Bij het maximale aantal punten hoort een huurprijs van 763 euro.

Dat is de grens tot waar de bescherming van de huurprijs gaat. Mensen met een middeninkomen of hoger zijn nu nog aangewezen op de vrije markt, waar vaak woekerprijzen worden gevraagd.

In het nieuwe systeem wordt het puntensysteem opgerekt naar maximaal 187 punten. Daar hoort dan, tegen de tijd dat de nieuwe regels ingaan, een huur bij van 1100 euro. Volgens minister De Jonge zijn de huren per vierkante meter in de vrije sector sinds 2013 met 25 procent gestegen. Met name in de steden is huren daardoor niet meer haalbaar voor mensen met een middeninkomen.

“Terwijl daar juist een groot tekort is aan leraren, verpleegkundigen en politieagenten. Juist voor deze mensen moet een betaalbaar segment overblijven in de huidige krappe markt”, aldus De Jonge. Hij gaat ervan uit dat de huurprijs van ruim 300.000 woningen die nog onder de vrije sector vallen, na de invoering van het nieuwe systeem met gemiddeld 190 euro omlaag gaat.

Verhuurders die toch nog te hoge huren vragen, riskeren vanaf 2024 een boete.